Gerust.nl

Algemene voorwaarden

Hier vind je onze Algemene Voorwaarden. Met deze duidelijke afspraken beschermen we niet alleen onszelf, maar ook jou als consument. Het is een flinke lap tekst, maar het loont om ze aandachtig door te lezen! 
Alle informatie die gerust.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email  zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Gerust.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.
Het gebruik van deze site is gratis. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.
Gerust.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op gerust.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.